skip to Main Content

IMG_5577Kirjanpidolla tarkoitetaan yrityksen rahaliikenteen merkitsemistä muistiin (kirjanpito) ja yhteenvedon laatimista (tilinpäätös).

Jokainen rahan liike (eli tapahtuma) tulee kirjata kirjanpitoon. Kirjanpidossa on käsite nimeltä tili ja se tarkoittaa paikkaa, jonne tapahtumia merkitään. Tili myös kertoo minkälaisesta tapahtumasta on kyse. Katso oheinen video, joka selvittää mitä kirjanpito tarkoittaa. Alla on lyhyesti kerrottu, kirjanpidon perustoimet ja periaatteet.

Tilejä on kolmenlaisia: tulo-, meno- ja rahoitustilejä ja niitä käytetään tapahtuman mukaan.

Tulotilit
Menotilit
Rahoitustilit

Kirjanpidon toteutus

Kirjanpidon toteutukseen on useita vaihtoehtoja:

  • Käyttäjää oppilaitoksen tai koulun tarjoamaa kirjanpito-ohjelmaa (jos sellainen on saatavissa).
  • Ostakaa A4-kokoinen vihko (tai luokaa esim. Excel-pohja), jossa seuraatte kirjanpidon tapahtumia. Kirjanpidon ei tarvitse olla moni­mutkainen juttu, vaan yksinkertainen ja toimiva.
  • Eri tapahtumat voi kirjata omille tileilleen, jolloin erilaisten menojen seuranta on helppoa.
  • Ottakaa käyttöön oma kirjanpito-ohjelma. Helpoin lienee Tappio-kirjanpito, joka on yksinkertainen kirjanpito-ohjelma muun muassa yhdistyksille ja myös NY-yrityksille. Tappio-ohjelman sivut löytyvät osoitteesta: www.lahdenniemi.fi/jussi/tappio

Tilikauden yhteenveto eli tilinpäätös

Kun kaikki tilikauden tapahtumat on merkitty kirjanpitoon, voidaan tehdä tilinpäätös. Tilinpäätös tarkoittaa käytännössä, että lasketaan yhteen tulot, josta vähennetään menot. Sitten selvitetään, mitä omaisuutta ja velkoja yrityksellä on. Kirjanpidossa on tätä varten erilaisia nimettyjä yhteenvetoja, joista tärkeimmät esitellään alla:

Tuloslaskelma
Tase
Back To Top