skip to Main Content

Kun NY-yritys perustetaan, tulee jokaisen perustajan sijoittaa hieman omaa rahaa yrityksen perustamiseen. Tätä kutsutaan alkupääomaksi.

Alkupääoma on siis rahaa, joka on yrityksenne käytössä ja sitä voidaan käyttää yrityksen aloitusvaiheen kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi markkinointi ja raaka-aineiden hankinta.

Alkupääoman vastineeksi sijoittajat saavat osuuden tai osuuksia yrityksestä. NY-yrityksessä yhden osuuden hinta on 10€ ja osuuksia voidaan myydä enintään 100 kpl.

Huom! Osakeyhtiössä alkupääomaa kutsutaan osakepääomaksi.

Mistä alkupääoma tulee?

 • Jokainen NY-yrityksen perustaja sijoittaa yritykseen 10 – 40€, eli hän voi ostaa 1-4 osuutta. Maksimi on 4-osuutta/henkilö.
 • NY-yritys voi myydä osuuksia myös ulkopuolisille henkilöille, ei kuitenkaan enempää kuin 4 osuutta/henkilö.
 • Jos yritys tuottaa tappiota, voi alkupääoman tai osan siitä menettää.
 • Alkupääomaa voi olla maksimissaan 1000 €, eli 100 osuutta.

Mitä osuus tarkoittaa?

 • Osuus tarkoittaa osaomistusta yrityksestä. Jos yrityksessä on 10 osuutta, vastaa jokainen osuus 10% osuutta yrityksestä.

Mikä merkitys on yrityksen omistusosuudella?

 • Yleensä yrityksen tuottama voitto jaetaan osuuksien suhteissa osakkaille. Jos osuuksia on 10 kpl ja yritys tuottaa 200€ voittoa, jaetaan jokaista osuutta kohti 20€ (200€/10 osuutta = 20€/osuus).
 • Jos yritys tuottaa tappiota, voivat osuuksien omistajat menettää osain sijoituksestaan. Mitä enemmän olet sijoittanut, sitä enemmän voit myös menettää.

Miksi yksi henkilö saa ostaa maksimissaan 4 osuutta?

 • NY-yritys on tarkoitettu yrittäjyyden oppimiseen ja oman idean kokeiluun käytännössä. Näin ollen ohjelmassa on riskin ottaminen rajoitettu 40 euroon/henkilö.

Saako NY-yritys ottaa lainaa?

 • Ei saa! NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma on tarkoitettu yrittäjyyden oppimiseen. Lainakiellolla rajoitamme mahdollisen tappioriskin vain alkupääomaan.
 • Esimerkki 1:
  NY-yritys myy 10 osuutta ja saa 100€ alkupääomaa. Sillä ostetaan tuotteita ja markkinointimateriaalia.
  Kauppa ei käy ja tuotteet menevät pilalle ja tappiota tulee 100 €. Näin tappio on 10€ osuutta kohti ja siis maksimissaan 40€/henkilö, jos joku on ostanut 4 osuutta.
 • Esimerkki 2:
  NY-yritys myy 10 osuutta ja saa 100€ alkupääomaa. Rahoilla se ostaa tuotteita velaksi 1000 €:lla ja maksaa ennakkomaksuna 100€.
  Tuotteita ei kuitenkaan saada myytyä ja tappiota tulee 1000€. Näin tappiota on tullutkin 100 €/osuus. Tästä summasta 10€ voidaan kattaa alkupääomalla ja maksettavaksi jää 90€/osuus.
  Jos sinulla on 4 osuutta voit joutua maksamaan 360€, jotta tappiot saadaan kuitattua. Tämä on riski, jota NY Vuosi yrittäjä -ohjelmassa ei saa ottaa.
  Toimintaa voidaan siis tehdä vain niillä rahoilla, jotka ovat jo yrityksen käytössä.

Huom! Oikeatkaan yritykset eivät saa pankkilainaa ilman vakuuksia (esimerkiksi yrityksen muu omaisuus, kuten koneet tai kiinteistöt).

Back To Top