skip to Main Content

Säkerhet är ett omfattande begrepp så man bör tänka på frågan ur flera perspektiv. Lyckligtvis förekommer det sällan allvarliga skador, men desto oftare lindriga skador och ännu oftare nära ögat-situationer.

När man väljer sin affärsidé och planerar sin verksamhet är det viktigt att beakta olika faktorer som påverkar säkerheten. Det lönar sig att tänka på vilka slags risker som är förknippade med olika situationer och hur riskerna kan förebyggas.

En del risker är synliga och lätta att lägga märke till, men andra kan vara dolda och svåra att få syn på.

Alla risker kan inte elimineras, men det är viktigt att minska deras sannolikhet genom att till exempel använda lämplig skyddsutrustning.

Ta reda på vilka slags säkerhetsfrågor som måste beaktas i affärsverksamheten. Vi har sammanställt lite tips.

Tillbaka till verktygsback.

Back To Top