skip to Main Content

Den här delen fokuserar på att ge råd och tips för användningen av informationsteknik för UF-företag och de möjligheter det lönar sig att bekanta sig med. Informationstekniken och internet har också revolutionerat marknadsföring, kommunikation och användningen av pengar liksom andra funktioner för ett företag. Därför lönar det sig att hålla sig uppdaterad i utvecklingen och utnyttja den till sin fördel.

Bekanta dig med tipsen om informationsteknik och fundera på hur ditt UF-företag ska använda de möjligheter tekniken erbjuder.

Tillbaka till verktygsback.

Back To Top