skip to Main Content

IMG_6008Immateriella rättigheter (intellectual property, IP) betyder att man har lagstadgad äganderätt till kreativa lösningar av immateriell natur. Till exempel en bildkonstnär har rättigheten till skepnaderna i sina målningar, en ingenjör till sin uppfinning eller en planerare till sina kreationer som hen utvecklat. Företag hittar i allmänhet på ett unikt namn eller logo – och även dessa tillhör immateriella rättigheter.

Ägaren till immateriella rättigheter har beslutanderätt över sin egendom: man kan dela den med andra, bevilja licenser (rätt på vissa villkor) att använda dem eller hindra andra från att använda den. Att sköta immateriella rättigheter kan vara ett viktigt affärsverksamhetsbeslut som påverkar företagets avkastning och verksamhetsmodell.

Exempel:

En designer kan skapa en unik form på en stol. Efter det här har hen följande möjligheter:

  1. Hen kommer överens med tillverkaren hur mycket intäkter hen får per såld stol.
  2. Hen kan sälja rättigheterna för en större engångssumma. Då får tillverkaren bli med alla försäljningsintäkter.

Skaparen av en produkt/uppfinning/modell kan ofta försöka få direkta intäkter för sitt arbete, men de immateriella rättigheterna erbjuder flera sätt att utveckla företagets verksamhet.

Exempel:

Kodare säljer licenser till applikationser (app) och spel som de skapat. Andra lägger ner tid och möda på att skapa program och delar dem gratis, liksom Linux-operativsystemet som fritt kan laddas ner eller spelen i telefonerna som erbjuder möjligheten att köpa tilläggsegenskaper till spelen senare. Meningen är alltså att man förtjänar pengar indirekt med tjänster och reklam.

I exemplen har upphovsmännen rätt att bestämma hur de ska dela användarrättigheterna till sina kreationer (lite på samma sätt som ett företag som producerar varor kan bestämma hur de prissätter sin produkt). På samma sätt måste alla företag vara medvetna om andras immateriella rättigheter och söka lov att använda arbeten som andra skapat.

Det finns inte bara ett sätt att sköta sina IP-ärenden, och varje företag kan göra olika val med tanke på sin affärsverksamhetsmodell.

Tilläggsinformation:

Boost Your Idea – JA Denmark’s support site for Intellectual property

När ska man tänka på immateriella rättigheter i ett UF-företag?

I det skedet du grundar ett UF-företag måste du bedöma hur unika dina idéer (produkter, kreationer, föreställningar, namn, logon) är och om du har en möjlighet att få äganderätt till dem. På det sättet tryggar du din idé för kopiering.

Kom ihåg att man inte kan skydda största delen av idéerna med immateriella rättigheter eftersom det redan finns likadana idéer/innovationer på marknaden. Ibland kan den vara klokt att utveckla en produkt eller tjänst snabbare än konkurrenterna än att använda samma tid till att försöka skydda sin idé.

Närmast lönar det sig för dig att fundera på immateriella rättigheter om du skapar någon produkt eller verksamhetsmodell som klart skiljer sig från nuvarande produkter och är lätt att kopiera eller reproducera. Du kan gå miste om dina rättigheter om du inte sköter om att skydda dem, så det gäller att vara noggrann med det här.

Du måste också skydda dina rättigheter från olovlig användning (även om användningen vore oavsiktlig) eftersom rättsinnehavaren omedelbart bör meddela den som olovligt använder sig av idén om missbruket.

Tilläggsuppgifter

Mål

  • Vet var du hittar mera information vid behov.
  • Förstå olika immateriella rättigheter.
  • Förstå vikten av affärshemligheter.

Minneslista

  • Kom överens om behovet av immateriella rättigheter.
  • Ta kontakt med rätt instans för att få rättigheter
Back To Top