skip to Main Content

Med ekonomiförvaltning avser man företagets ekonomiska planering (budgetering), uppföljning (bokföring) och bokslutet som uppgörs årligen. Där räknar man ihop företagets inkomster och utgifter för att se om företaget gått med vinst.

Läs mer om följande saker genom att klicka länkarna.

 

Tillbaka till verktygsback.

 

 

Back To Top