skip to Main Content

I den här delen hittar du information om ansvarsfullt företagande. Studier har visat att företag som satsar på att vara ansvarsfulla lyckas bäst bl.a. under ekonomisk lågkonjunktur och kristider. Ansvarsfullt företagande innebär att företaget på frivillig basis överträffar lagstiftningens lägstanivåer i sin verksamhet på tre av företagets tre delområden: socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Typiska drag hos ansvarsfulla företag:

  • Ansvarsfullhet är en del av affärsverksamhetsstrategin, som företagsledningen ansvarar för
  • Gärningarna sker konsekvent; inte sporadiskt
  • Verksamheten är öppen och transparent
  • Gärningarna gynnar även de anställda, intressentgrupper och miljön
  • Åtgärderna överträffar de krav som grundar sig på lagstiftningen eller avtal
  • Ekonomiskt ansvar och miljö- samt socialt ansvar tas i beaktande i samband med planering och beslutsfattande

Ansvarsfullhet och uppmärksammandet av miljöfrågor stärker företagets konkurrenskraft och goda rykte. Konsumenterna uppskattar ansvarsfulla företag. Vilket slags företag skulle du själv vilja köpa saker från?

”Företag som inte investerar i hållbarhet nu, finns inte längre kvar om 15 år.” – Paul Polman, Unilever

CHECK-Lista till UF-företag

Läs mer om ansvarsfullt företagande genom att klicka länkar.

Tillbaka till verktygsback.

Back To Top