skip to Main Content

Under läseåret ordnas tävlingar där deltagarna förutom ära och berömmelse kan vinna penning- eller produktvinster.

Bästa affärsidé

En bra affäridé är en kombination av tankar och en beskrivning av dem. Förklara er idé, varför den är bra, varför den är utmärk. Mer information om tävlingen.

Bästa applikation

I tävlingen får du visa hur du använder mobilteknik i ditt eget UF-företag. Mer information om tävlingen.

Bästa grafiska utseende

Information är en viktig del av företagets verksamhet. I tävlingen Bästa grafiska utseende väljs ett UF-företag som skapat sig det bästa grafiska utseendet. Mer information om tävlingen.

Bästa affärsidévideo

Nu kan du också delta i videotävlingen om bästa affärsidévideo. Mer information om tävlingen.

Bästa internet-helhet

Internet är en viktig marknadsföring- och informationskanal. Till helheten hör oftast webbsidor, bloggar och bruk av sociala medier. Fundera vilka saker som är viktiga för ert företaget och satsa på dem. Mer information om tävlingen.

Bästa UF-företag

Vid slutet av läsåret väljs det bästa UF-företaget. Valet sker under finalen UF Våga vara företagsam där domarna intervjuver företagarna och varje deltagande UF-företag håller en företagspresentation. Därtill har alla UF -företag en egen mässavdelning där de kan sälja sina produkter och tjänster och domarna går omkring och utvärderar företagen.

Det finns en egen webbsida för finalen som uppdateras inför tävlingen. Bekanta dig med www.uskallayrittaa.fi -sidorna

Back To Top