skip to Main Content
Regler för programmet UF Ett år som företagare
Registerbeskrivning för programmet UF Ett år som företagare

Ofta ställda frågor

Deltagande och verksamhetsperiod

Finns det en åldersgräns för att delta i programmet?
Vilka tider kan ett UF-företag vara verksamt?
Kan man i programmet UF Ett år som företagare börja när som helst?
Kan man senarelägga nedläggningen av UF-företaget efter läsårets slut?
Kan UF-företagen ha verksamhet under sommaren?
Voiko opiskelija olla jäsenenä useammassa NY-yrityksessä?
Kan man delta i programmet UF Ett år som företagare mer än en gång?
Kan man delta i programmet, om en studerande redan har ett riktigt, officiellt företag?
UF-företaget som praktikplats?

Frågor som gäller UF-företags affärsverksamhet

Voiko NY-yritys käyttää joukkorahoituskanavia?
Får man hushållsavdrag för arbete som ett UF-företag utfört?
UF-företagets produktion av varor hemma/inte i skolan - försäkring
UF-företags avtal med andra företag - att bryta avtal
Musikframföranden samt Teosto och Gramex avgifter
Klädeskostnader i UF-företag
Kan UF-företag utbetala dagpenning eller kilometerersättningar?
Representationsutgifter i UF-företag
Kan UF-företaget få sponsorinkomster / göra samarbetsavtal?

Hittade du inte svaret på din fråga?

Kontakta oss
Back To Top