skip to Main Content

UF Ett år som företagare riktas till elever i årskurs 9 och studerande i gymnasiet och inom yrkesutbildningen på andra stadiet. I studieprogrammet grundar man för ett läsår ett miniföretag (UF-företag) som fungerar med riktiga pengar. Eleverna går under läsåret igenom alla företagets skeden från att grunda det till att avsluta verksamheten.

Målet med programmet och UF-företaget är att lära sig abetslivsfärdigheter och en företagsam inställning och ett aktivt verksamhetssätt redan under studietiden. UF-företaget erbjuder ungdomarna en inlärningsmiljö i vilken de i praktiken kan prova de färdigheter som de lärt sig.

UF-företagen fungerar med riktiga pengar, och de kan sälja sina produkter eller tjänster till kunder. Att man i programmet opererar med riktiga pengar ger större genomslagskraft, högre motivation bland studerande och element från riktiga affärslivet. Genom att  göra saker på riktigt fastnar de bättre i minnet. Samtidigt uppmuntrar vi ungdomar att bli aktiva och initiativrika framtidsaktörer.

Vad lär man sig i programmet?

  • Arbetslivsfärdigheter, entreprenörsattityder och verksamhetssätt
  • Utveckla egna idéer och att omsätta en idé till produkt i praktiken (processen)
  • Hitta de egna styrkorna genom att göra
  • Utveckla interaktions-, grupparbets- och ledarskapsfärdigheter
  • Utveckla ett ekonomiskat tänkande
  • Förstå företagets verksamhetsmodell i praktiken
  • Lösa problem och klara av utmanande situationer
  • Förstå vikten av affärsverksamhetskompetens, till exempel marknadsföring, ekonomiförvaltning och ledarskap och lära sig de grundläggande sakerna

Hur kommer man med?

Programmet UF Ett år som företagare är öppet för alla läroinrättningar på grundskole- och andra stadiet. Programmet kan tas i bruk genom att skapa en kurs, ett tillvalsämne eller en studiehelhet som de studerande kan välja. Programmet kan också utgöra en del av en större helhet, t.ex. en studiehelhet i företagsamhet eller företagsamhetsfostran.

I kursbeskrivningen ska man skriva in samma saker som hör till en normal kurs, och beskrivningen kan skräddarsys så att den tar i beaktande saker som man på respektive studieinriktning vill poängtera för deltagarna.

Kostar det att använda programmet?

Programmet innehåller endast en registreringsavgift per elev. I grundskolan är den 22 EUR per elev och på andra stadiet 30 EUR per studerande. Övriga avgifter tillkommer inte.

Då studerande grundar ett UF-företag placerar de 10-40 EUR per delatagare som startkapital i sitt företag. Kapitalet går till att starta upp verksamheten: materialanskaffningar eller små investeringar i t.ex. visitkort och broschyrer.

Är det lagligt?

Absolut! Ung Företagsamhet rf  har undersökt lagligheten och skatteförfaranden tillsammans med Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen har också utfärdat riktlinjer för UF-företagens verksamhet och verksamhetssätt (diarienummer: A73/200/2016). I praktiken är den vinst som UF-företagarna får beskattningsbar inkomst och om omsättning blir under 10 000 euro betalar UF-företagen inte mervärdesskatt.

Skattemässigt behandlas verksamheten som enskild inkomstanskaffning.

Vem har ansvar för verksamheten?

UF Ett år som företagare är studieprogram som Ung Företagsamhet rf:s förverkligar och som genomförs i skolor och läroinrättningar runt om i Finland. Programmet är en del av undervisningen i skolan och en lärare ansvarar för den praktiska verksamheten.

Ung Företagsamhet rf:s kontor erbjuder hjälp, stöd och utbildning för lärarna och löser vid behov olika utmaningar i anknytning till användningen av och praxisen med programmet.

Hur många UF-företag finns det?

Under läsåret 2015 – 2016 grundas cirka 1600 UF-företag och det deltar cirka 4400 ungdomar i programmet. Ung Företagsamhet rf hör också till den internationella organisationen Junior Achievement, och på hela organisationens nivå deltar cirka 450 000 ungdomar i programmet varje år i över 120 länder.

Back To Top