skip to Main Content

På denna sida hittar du stödmaterial, blanketter och exempel på tidigare genomföranden för programmen UF Ett år som företagare.

Att börja företagsverksamheten

Rapportering

Mallrapporter från tidigare år
Mallrapporterna är inte exempel på de bästa rapporterna, utan de fungerar som exempel på såväl smala som omfattande utföranden. Gör en rapport som speglar ert företag utseende.

Ekonomiförvaltning

Gå till ekonomiförvaltning för mer information.

Stöd i verksamheten

Back To Top