skip to Main Content

Genom att fylla in blanketten undan, kan du anmäla om förändringar i ert UF-företagets uppgifter.

3. Muutosilmoituslomake
Jos NY-yrityksenne nimi on muuttunut, kirjoittakaa tähän yrityksen alkuperäinen nimi.
Valitse vähintään yksi ja täytä tiedot alle.
Jos henkilömäärä lisääntyy, ilmoitattehan uuden henkilön osalta nimen, syntymäajan (muodossa pp.kk.vvvv), puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Neuvonantajan osalta ilmoittakaa hänen yrityksen tiedot sekä yhteystiedot.
Sending
Back To Top