skip to Main Content
esite_ewbSkulle jag vilja prova på internationell handel? Vad kunde vi exportera till Norge? Skulle Bulgarien vara en bra partner?

 

Enterprise without Borders (EwB) är en extension av programmet UF Ett år som företagare och är riktad till studerande inom andra stadiets yrkesutbildning och gymnasiet. EwB erbjuder en chans att fördjupa företagsamhetsstudierna och samtidigt stifta bekantskap med internationell handel.

I EwB lär man sig grunderna i internationell handel och får en möjlighet att i praktiken tillämpa kunskaper och färdigheter man lärt sig. I programmet samarbetar UF-företag med UF-företag från andra länder.

ewbFöretagen får en egen handelsplats i EwB-portalen som fungerar som programmets viktigaste redskap; i portalen kan företagen presentera sitt företag och visa upp sina produkter. Också kommunikationen mellan företagen sker via portalen.

EwB erbjuder UF-företagen en möjlighet att expandera sin verksamhet och öka sin omsättning. I första hand är meningen i alla fall att öva på och bekanta sig med internationellt affärsliv, olika kulturer och att vänja sig vid att använda engelska i vardaglig kommunikation.

Bekanta dig med EwB-portalen på adressen www.jaewb.org, som är programmets viktigaste verktyg.

Nätverka effektivare än tidigare!

E-Mentoring Tool_logoEwB-portalen har fått ett nytt verktyg, E-Mentoring Tool som möjliggör ett allt effektivare nätverkande för alla studerande, lärare och volontärer som är med i EwB-programmet. E-Mentoring Tool arbjuder ett diskussionsforum om det ämne du vill diskutera, t.ex. UF-företagens marknadsföring. Var och en som registrerat sig i verktyget kan skapa en egen diskussionsgrupp och bjuda in de personer man vill ha med eller alternativt delta i en diskussion i grupper som skapats av andra.

Läs mera om verktyget E-Mentoring Tool i bifogade engelskspråkiga guide och ta i bruk verktyget som en del av din EwB-upplevelse på adressen: www.e-mentoring.jaewb.org.

E-Mentoring tool -guide (pdf, på engelska)

Läs här hur du får ut allt av EwB:
Back To Top