skip to Main Content

Entrepreneurial Skills Pass (ESP) är ett internationellt intyg för studerande som har erfarenhet av företagande (programmet UF Ett år som företagare) och behövliga kunskaper för företagsverksamhet och för arbetslivet.

Intyget Entrepreneurial Skills Pass omfattar två självvärderingsenkäter, en i början och en i slutet av programmet. Med hjälp av enkäterna mäts kunskapsutvecklingen. I slutet av programmet får de studerande avlägga ett avgiftsbelagt ESP-prov. Efter avklarat prov får de studerande ett internationellt intyg över sina kunskaper.

ESP har skapats för att stödja programmet UF Ett år som företagare och genomförs i mer än 25 länder i Europa. De ungdomar som deltar i UF Ett år som företagare kan avlägga intyget Entrepreneurial Skills Pass.

Vad består ESP av?

Självvärderingsverktyg för unga (self.entrepreneurialskillspass.eu/se-fi)

 • De unga besvarar i början av året en inledande enkät och i slutet av läsåret en avslutande enkät. Efter att de besvarat enkäterna får de ett intyg som visar hur deras färdigheter har utvecklats.
 • De unga registrerar sig själva i portalen och fyller i enkäterna.
 • Enkäterna finns på både finska och svenska.
Entrepreneurial Skills Pass — Temana i självvärderingen

Entrepreneurial Skills Pass provet (https://exam.entrepreneurialskillspass.eu/esp/)

 • Provet mäter de ungas entreprenörsfärdigheter och ekonomi- och arbetslivsfärdigheter.
 • De som klarat provet får ett internationellt intyg över sina färdigheter. Intyget är ett bra tillägg till meritförteckningen utöver intyget från programmet UF Ett år som företagare.
 • Provet är en 1 timme långt och det består av flervalsfrågor. Ett godkänt prov kräver att 70 procent av svaren är korrekta.
 • Provet genomförs i ett klassrum i skolan och det är webbaserat (UF coachar läraren i användningen av provsystemet)
 • Deltagande i provet förutsätter att självvärderingarna har gjorts.
 • Provet kan avläggas på finska, svenska eller engelska på våren (de unga som deltar i provet ska också delta i programmet UF Ett år som företagare under läsåret i fråga).

Läs mer om innehållet i provet via länken under läroplanen! En nedladdbar version finns i lärarens verktygsback.

OBS. Den som deltar i provet ska också delta i programmet UF Ett år som företagare under läsåret i fråga och ha ett intyg som visar att självvärderingarna avlagts. 

Lärare

 • Verktygsback (http://esptoolkit.fi.ja-digital.org/sv)
  (du kan beställa koder till höger på sidan)

  • Verktygsbacken innehåller verktyg som är till hjälp både i programmet UF Ett år som företagare och i förberedelserna inför ESP-provet.
 • Ett färdigt, avgiftsfritt utvärderingsverktyg (självvärderingsverktyg för de studerande) till stöd för programmet UF Ett år som företagare.

Hur tar jag i bruk ESP?

 • Självvärderingsverktyget är helt avgiftsfritt och Ung företagsamhet rf erbjuder det till alla skolor som har programmet UF Ett år som företagare i sitt undervisningsutbud. De unga registrerar själva sitt deltagande i självvärderingsverktyget och besvarar enkäterna. Efter den avslutande enkäten kan de ladda ner intyget som visar hur de utvecklats under läsåret.
 • Till lärarens verktygsback kan du beställa använderkoden med hjälp av blanketten till höger på sidan. Du får använderkoden och lösenordet i en separat e-post.
 • ESP-provet genomförs vid läroanstalten under en lektion och Ung Företagsamhet rf coachar den handledande läraren i användningen av provsystemet under våren.

Bekanta dig med Entrepreneurial Skills Pass genom videon nedan

 

Back To Top