skip to Main Content

ny_vy_slider_esp_fiEntrepreneurial Skills Pass (ESP) on kansainvälinen todistus  opiskelijoille, joilla on kokemusta yrittäjyydestä (NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma) ja siitä, että he omaavat tarvittavat taidot yrittäjyyteen ja työelämään.

Entrepreneurial Skills Passiin kuuluu lukuvuoden alussa ja lopussa olevat itsearviointikyselyt, joiden avulla mitataan opiskelijan taitojen kehitystä sekä lukuvuoden lopulla tehtävä maksullinen ESP -koe, jonka läpäistyään opiskelija saa kansainvälisen todistuksen osaamisestaan.

ESP on luotu NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman tueksi ja on käytössä yli 20 Euroopan maassa. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa mukana olevat nuoret voivat suorittaa Entrepreneurial Skills Passin.

Mistä ESP muodostuu?

 • Maksuton itsearviointityökalu nuorille (https://self.entrepreneurialskillspass.eu/fi)
  • Nuoret vastaavat lukuvuoden alussa alkukyselyyn ja lukuvuoden lopussa loppukyselyyn. Kyselyiden jälkeen he saavat todistuksen, joka kertoo taitojen kehittymisestä.
  • Nuoret rekisteröityvät itse portaaliin ja täyttävät kyselyt
  • Kyselyt ovat saatavilla suomen ja ruotsin kielillä
Entrepreneurial Skills Pass — itsearvioinnin teemat
 • Maksullinen (25 EUR/opiskelija) Entrepreneurial Skills Pass koe (https://exam.entrepreneurialskillspass.eu/esp/)
  • Koe mittaa opiskelijoiden taitoja yrittäjyydestä, talous- ja työelämätaidoista.
  • Kokeen läpäissyt nuori saa kansainvälisen todistuksen taidoistaan, joka on hyvä lisä ansioluetteloon NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman todistuksen lisäksi.
  • Kokeen kesto on 1 tunti ja koe koostuu monivalintakysymyksistä. Läpäisyyn vaaditaan 70 % oikeita vastauksia.
  • Koe toteutetaan luokkatilassa koululla ja on verkkopohjainen (NY valmentaa opettajan koejärjestelmän käyttöön)
  • Kokeeseen osallistuminen edellyttää itsearviointien tekemistä
  • Koe suoritetaan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi keväällä
   (kokeeseen osallistuvan nuoren on oltava mukana NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa kyseisenä lukuvuonna)

Tutustu kokeen sisältöön, opetussuunnitelmaan alla olevan linkin avulla! Ladattavan version löydät opettajan työkalupakista.

Entrepreneurial Skills Pass — Kokeen sisältö

HUOM. Kokeeseen osallistuvan tulee olla mukana NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa kyseisenä lukuvuonna ja hänellä tulee olla todistus itsearviointien suorittamisesta.

Opettajalle

 • Maksuton työkalupakki (http://esptoolkit.fi.ja-digital.org/fi)
  (voit tilata tunnukset tämän sivun oikeasta reunasta)

  • Työkalupakki sisältää työkaluja, joista on apua sekä NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa että ESP kokeeseen valmistautumisessa.
 • Valmis, maksuton arviointityökalu (opiskelijoiden itsearviointi) NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman tueksi.

Miten otan ESP:n käyttöön?

 • Itsearvointityökalu on täysin maksuton ja Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa sen kaikille NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman kouluille. Nuoret rekisteröityvät itse arviointityökaluun ja vastaavat kyselyihin. Loppukyselyn jälkeen he voivat ladata todistuksen, joka kertoo heidän kehityksen lukuvuoden aikana.
 • Opettajan työkalupakin käyttäjätunnuksen voit sivun oikean laidan lomakkeen avulla. Saat käyttäjätunnuksen ja salasanan erillisenä sähköpostina.
 • ESP -koe toteutetaan oppilaitoksessa oppitunnin aikana ja Nuori Yrittäjyys ry valmentaa ohjaavan opettajan koejärjestelmän käyttöön kevään aikana.

Tutustu Entrepreneurial Skills Passiin alla olevan videon avulla

ESP_Logo

 

Kysy lisää
Tilaa käyttäjätunnus opettajan työkalupakkiin

 

 

Back To Top